تیم ایران با شکست از برزیل برای سومین بار نایب قهرمان گرندپریکس شد.