با عدم حضور کاشی نیلو مقابل گیتی پسند این تیم رسما از لیگ برتر کنار گذاشته شد.